Năm 2015, lương bao nhiêu sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

0

Việc đóng thuế thu nhập cá nhân đã được triển khai từ năm 2012, thế nhưng cho đến nay vẫn có rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh vấn đề này cũng như quy định về thuế được sửa đổi hàng năm. Năm 2015, việc đánh thuế sẽ được áp dụng như thế nào, đối tượng nào chịu thuế và mức thuế là bao nhiêu?

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập, cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn ở Việt Nam có thu nhập và người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam.
Việc thu thuế năm 2015 sẽ áp dụng cho thu nhập của cá nhân trong năm 2014.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2015

– Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất
Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế TNCN

– Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%-

– Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%

– Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển chứng khoán:

+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%
+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoản từng lần
Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng * Thuế suất 0,1%

– Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 10%.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế* Thuế suất 10%
Chi tiết cách tính thuế TNCN 2014, bạn đọc cần chú ý tới những vấn đề sau:
Thuế TNCN 2014 sẽ được tính theo công thức chung như sau:
Thuế TNCN = (Thu nhập – 9 triệu – (3,6 triệu * số người phụ thuộc)) * Thuế suất
Tổng Lương = Lương cơ bản + Lương trách nhiệm (Nếu có) + Phụ cấp (Nếu có >680.000VNĐ)
Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản thân (9 triệu) + Số người phụ thuộc*3,6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc (9.5%)
Hoặc Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế * Thuế suất
Trong đó: Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ

 Năm 2015, lương bao nhiêu sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Ví dụ cụ thể về cách tính thuế TNCN:
Hỏi: Chị Lan trong tháng 1/2014 có thu nhập 30 triệu/tháng và đang nuôi hai con nhỏ. Ngoài ra chị Lan còn đóng góp 1 triệu cho một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và chi 2 triệu đồng để mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc. Vậy cho hỏi chị Lan phải đóng bao nhiêu tiền thuế TNCN trong tháng 1/2014 là bao nhiêu?

Trả lời:
Tổng thu nhập chịu thuế: 30 triệu đồng.

Giảm trừ gia cảnh= 9 triệu + 7,2 triệu (2 đứa con * 3,6 triệu ) = 16,2 triệu
Thu nhập tính thuế = 30 triệu – (16,2 triệu +1 triệu + 2 triệu) = 10,8 triệu vậy chị Lan phải đóng ở bậc thuế 3 trong biểu thuế lũy tiến
Thuế TNCN phải nộp = (5 triệu * 5%) + (10triệu – 5 triệu) x 10% + (10,8 triệu – 10) * 15%= 870.000 VNĐ
Vậy chị Lan phải đóng số tiền thuế TNCN trong tháng 1/2014 là 870.000 VNĐ.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục in hóa đơn giá trị gia tăng.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng