Giải đáp những thắc mắc về thuế môn bài (Phần 2)

0

Như ở phần 1 trong chuỗi các thắc mắc về Thế môn bài các bạn đã được tìm hiểu định nghĩa về thuế môn bài, mức thuế áp dụng, địa điểm kê khai thuế môn bài theo đúng quy định của pháp luật. Ở phần 2 chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những thắc mắc về các trường hợp được miễn giảm thuế, trình tự và cách thức khai thuế môn bài cụ thể, cùng theo dõi để hiểu rõ hơn về thuế môn bài.

Những trường hợp nào được miễn giảm thuế môn bài?

1.  Pháp luật quy định tạm thời miễn thuế Môn bài đối với các trường hợp sau:

+  Hộ sản xuất muối; điểm bưu điện văn hoá xã; các loại báo (báo in, báo nói, báo hình) theo công văn số 237/CP-KTTH ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thuế đối với báo chí.

+  Tổ dịch vụ và cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh trực thuộc Hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

2.  Tạm thời giảm 50% mức thuế Môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản; các quỹ tín dụng nhân dân xã; các HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu …của HTX và của Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.
(Địa bàn được xác định là miền núi để áp dụng giảm thuế Môn bài thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ )

Trình tự, cách thức khai thuế môn bài cụ thể như thế nào?

1.  Trình tự thực hiện khai thuế môn bài:  

–  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

–  Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

–  Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

2.  Cách thức khai thuế môn bài:

–  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.

–  Qua hệ thống bưu chính.

–  Gửi bằng văn bản điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của CQT.

Cách thức kê khai thuế môn bài trực tuyến được thực hiện cụ thể như thế nào?

Để thực hiện gửi tờ khai thuế Môn bài. Bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang Noptokhai.vn, sau đó bấm vào menu Kê khai trực tuyến, tiếp đến chọn Thuế Môn bài trong phần Nhóm thuế như hình minh họa bên dưới:

Giải đáp những thắc mắc về thuế môn bài

Bước 2: Sau khi chọn Thuế Môn bài, bạn hãy lựa chọn đúng Kỳ kê khaiLoại tờ khai cần gửi rồi bấm vào nút Kê khai:

Giải đáp những thắc mắc về thuế môn bài

Bước 3: Cửa sổ nhập dữ liệu xuất hiện, bạn hãy nhập chính xác các số liệu vào Form sau đó bấm vào nút Kết xuất:

Giải đáp những thắc mắc về thuế môn bài

Bước 4: Sau khi bấm nút Kết xuất sẽ xuất hiện giao diện Ký và gửi tờ khai, bạn hãy bấm vào nút Ký và gửi tờ khai:

Giải đáp những thắc mắc về thuế môn bài

Bước 5: Khi cửa sổ Xác nhận mã PIN hiện ra bạn nhập mã PIN sau đó bấm vào nút Xác nhận:

Giải đáp những thắc mắc về thuế môn bài

Bước 6: Sau khi nhập đúng mã PIN, hệ thống sẽ trả về kết quả Hồ sơ được chấp nhận như hình minh họa, như vậy bạn đã gửi tờ khai thuế Môn bài tới cơ quan thuế thành công:

Giải đáp những thắc mắc về thuế môn bài

Giải đáp những thắc mắc về thuế môn bài (Phần 2)
Rate this post
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng