Giải đáp những thắc mắc về thuế môn bài (Phần 1)

0

Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là chủ hộ kinh doanh, bạn là kế toán… Trong công việc hàng ngày bạn phải tiếp xúc với nhiều quy định, thủ tục xoay quanh việc kê khai thuế với Kho bac Nhà nước và bạn đang có nhiều thắc mắc đối với thuế môn bài. Chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc về Thuế môn bài để bạn có thể hiểu hơn quy định của nhà nước về Thuế môn bài.

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Khởi điểm của sắc thuế này ngày xưa gọi là thuế công thương và được đổi tên gọi là thuế môn bài từ năm 1996.

Mức thuế môn bài cụ thể năm 2014 như thế nào?

–    Đối với doanh nghiệp:

Các trường hợp phải nộp thuế môn bài: Tổng công ty, công ty, chi nhánh, xí nghiệp, cửa hàng, đại lý…

Các trường hợp không phải nộp thuế môn bài:  kho trung chuyển, văn phòng…

Mức thuế môn bài cụ thể đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty liên danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần căn cứ trên số vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư. Cụ thể như sau:

Số vốn đăng ký (tỷ đồng)Thuế môn bài hàng năm (đồng)
Trên 10 tỷ3.000.000
Trên 5 đến 10 tỷ2.000.000
Từ 2 đến dưới 5 tỷ1.500.000
Dưới 2 tỷ1.000.000

–    Đối với hộ gia đình:

Hộ gia đình trả thuế môn bài căn cứ trên thu nhập bình quân hàng tháng, cụ thể:

Thu nhập hàng tháng (đồng)Thuế môn bài hàng năm (đồng)
Trên 1.500.0001.000.000
Từ 1.000.000 đến 1.500.000750.000
Từ 750.000 đến 1.000.000500.000
Từ 500.000 đến 750.000300.000
Từ 300.000 đến 500.000100.000
Dưới 300.00050.000

Thời hạn đóng thuê môn bài được quy định như thế nào?

Theo quy định tại điểm 1 Mục II Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài thì:

–  Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

–  Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh  nộp thuế  môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

–  Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế,  phải nộp mức thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Hàng năm các doanh nghiệp đều phải  đóng thuế môn bài, hạn chót là cuối tháng 1 của năm.

Địa điểm kê khai nộp thuế môn bài?

Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế cấp nào thì kê khai – nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh kê khai – nộp thuế Môn bài của bản thân cơ sở, đồng thời kê khai – nộp thuế  Môn bài cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc, đóng trên cùng địa phương.

Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu đóng ở địa phương khác thì kê khai – nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi có chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh.

Sau khi nộp thuế Môn bài, cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu được Cơ quan thuế cấp một thẻ Môn bài hoặc một chứng từ chứng minh đã nộp thuế Môn bài (biên lai thuế hay giấy nộp tiền vào ngân sách có xác nhận của kho bạc) ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh… làm cơ sở để xuất trình khi các cơ quan chức năng kiểm tra kinh doanh.

Cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác … nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp ĐKKD.

Có nhiều loại thuế phải đóng cho nhà nước, mà các doanh nghiệp hay hộ kinh doanh không muốn đóng quá nhiều để tránh làm giảm nguồn thu nhập của họ, vậy những cách đóng ít thuế mà không vi phạm pháp luật là biện pháp tốt nhất mà họ sử dụng.

Giải đáp những thắc mắc về thuế môn bài (Phần 1)
Rate this post
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng