Những hóa đơn như thế nào được gọi là hóa đơn bất hợp pháp?

0

Hỏi: Tôi là chủ một xưởng may nhỏ mới thành lập. Vừa qua, chúng tôi nhận được một hợp đồng và cần thanh toán hóa đơn. Tôi tìm hiểu về lĩnh vực này thì được biết nếu như sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Vậy như thế nào là hóa đơn bất hợp pháp, các trường hợp nào được coi là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn? Rất mong nhận được sự câu trả lời từ các bạn. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Hóa đơn bất hợp pháp là hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm thủ tục phát hành nhưng tổ chức, các nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ  chức, cá nhân ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn, cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khách hạch toán, khai thu hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

–    Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

–    Sử dụng hóa đơn của tổ chức, các nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa không kê khai nộp thuế.

–    Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

–    Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.

–    Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Vì vạy khi sử dụng hóa đơn để thanh toán bạn phải hết sức cẩn thận, nếu không khi bị xử phạt vì vi phạm hành chính về hóa đơn, doanh nghiệp của bạn sẽ gặp phải khá nhiều rắc rối không đáng có

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng