Vi phạm hành chính về hóa đơn bị xử phạt thế nào?

0

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi thắc mắc về việc áp dụng văn bản nào để xử phạt hành vi này do hiện nay có nhiều văn bản có cùng nội dung quy định.

Giải đáp thắc mắc của các bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

*  Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC, Thông tư số 166/2013/TT-BTC, không bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Điều 108 của Luật Quản lý thuế quy định: Phạt tiền 1,5 lần tính trên số tiền thuế trốn, gian lận đối với người nộp thuế khi có các hành vi vi phạm trong các trường hợp: Vi phạm lần đầu có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ 2 có một tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế trong các trường hợp vi phạm lần thứ 2 mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ 3 nhưng có một tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 2,5 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế trong các trường hợp vi phạm lần thứ 2 mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ 3 mà không có tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế trong trường hợp vi phạm từ lần thứ 2 mà có 2 tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ 3 có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ 4 trở đi.

*  Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên và không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Theo quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC thì vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn bị xử phạt đến 50 triệu đồng. Các hành vi bị xử phạt bao gồm in, khởi tạo hóa đơn điện tử không đúng quy định; in, đặt in hóa đơn giả; cho, bán hóa đơn chưa lập… Thời hiệu xử phạt là 01 năm.

Vậy làm sao để đóng ít thuế mà không vi phạm pháp luật là điều mà các doanh nghiệp đang tìm cách thực hiện để tăng thêm thu nhập cho mình

Vi phạm hành chính về hóa đơn bị xử phạt thế nào?
Rate this post
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng