Hướng dẫn xử lý khi viết sai hóa đơn

0

Đôi khi, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, người viết hóa đơn để xảy ra những sai sót đáng tiếc khi viết sai một số thông tin trên hóa đơn GTGT như:   sai thuế suất, sai tên hàng, sai số lượng, sai đơn giá, sai tên công ty, sai địa chỉ, mã số thuế, sai ngày tháng… Chỉ cần sai bất kỳ một thông tin nào trong số đó thì tờ hóa đơn đó được coi là không hợp lệ. Trong trường hợp đó, người viết hóa đơn phải xử lý như thế nào? Dưới đây là những trường hợp cụ thể và cách xử lý nếu chẳng may hóa đơn bị viết sai.

1. Viết sai hóa đơn nhưng chưa xé khỏi cuống hóa đơn:

Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Hướng dẫn xử lý khi viết sai hóa đơn

2. Viết sai hóa đơn nhưng đã xé khỏi cuống hóa đơn:

Nếu chưa kê khai thuế:

–  Bước 1: Thu hồi hóa đơn sai sót: Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Hóa đơn thu hồi phải kẹp vào quyển hóa đơn và phải xuất trình với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

–  Bước 2: Xuất lại hóa đơn mới (theo đúng quy định của pháp luật).

Chú ý: Theo hướng dẫn mới nhất tại Điều 20 “Xử lý hóa đơn đã lập” của Thông tư 39/2014/TT-BCTC thì kế toán không cần phải làm Biên bản hủy hóa đơn nữa, chỉ cần làm biên bản thu hồi hóa đơn là đủ, vì về bản chất việc lập biên bản hủy là để cam kết bên mua không kê khai hóa đơn đã lập sai trước đó vào bảng kê mua vào, còn khi thu hồi được hóa đơn đã lập sai thì chắc chắn là công ty mua không thể kê khai được vì không còn hóa đơn).  Như vậy cách thực hiện cụ thể theo thông tư mới như sau:

–  Hóa đơn viết sai người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai.

–  Hai bên dùng hóa đơn mới để kê khai thuế (trường hợp hoá đơn đã xé khỏi cuống, nhưng khách hàng lại huỷ hợp đồng không lấy hàng thì cần làm thủ tục huỷ hợp đồng, và làm biên bản thu hồi hoá đơn có chữ ký của 2 bên)

Nếu đã kê khai thuế:

–  Bước 1: Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

–  Bước 2: Người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chú ý: Nếu hóa đơn đã kê khai thuế tuyệt đối không được hủy hóa đơn, rồi viết lại. Mà chỉ được lập hóa đơn điều chỉnh. Chỉ khi chưa kê khai thuế mới được thu hồi hóa đơn sai rồi lập biên bản hủy, rồi xuất lại.

Trường hợp làm mất hóa đơn thì phức tạp hơn, nếu không giải quyết hiệu quả có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cho nên bạn cần phải tìm hiểu cách xử lý khi bị mất hóa đơn để có các phương án giải quyết khi không may gặp phải tình huống này.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng