Dịch vụ chữ ký số trong Thủ tục hải quan điện tử (Phần 2)

0

Dịch vụ chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử giúp cho doanh nghiệp dễ dàng và thuận tiện hơn khi thực hiện. Những vấn đề doanh nghiệp thường thắc mắc sẽ được giải đáp trong bài này

Xem lại phần 1 tại:  Dịch vụ chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử (Phần 1)

Câu hỏi 6:

Nếu có trục trặc trong quá trình đăng ký chữ ký số, chúng tôi có thể gọi đến đâu để được trợ giúp?

Trả lời:

– Nếu trục trặc tại khâu đăng nhập, doanh nghiệp có thể gọi số (04) 39 440 833, máy lẻ 8624 hoặc 8694.

– Nếu đã đăng nhập nhưng cần hỗ trợ tại khâu xác nhận thông tin đăng ký, liên hệ số (04) 39 440 833, máy lẻ 8694.

Câu hỏi 7:

Để sử dụng chữ ký số có phải nâng cấp chương trình khai HQĐT không?

Trả lời:

1. Tổng cục Hải quan đã cung cấp phần mềm khai HQĐT miễn phí tích hợp chữ ký số tại chuyên mục “Thủ tục hải quan điện tử”.

2. Trong trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm của 1 trong 5 công ty cung cấp phần mềm khai HQĐT thì đề nghị doanh nghiệp liên hệ với công ty đó để được hỗ trợ.

Câu hỏi 8:

Công ty tôi thường làm thủ tục hải quan tại TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng, vậy chúng tôi có phải đăng ký sử dụng chữ ký số ở cả 2 nơi không?

Trả lời:

Sau khi đã đăng ký với cơ quan hải quan tại dịch vụ “Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số” trên Cổng TTĐT Hải quan, doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Câu hỏi 9:

Chúng tôi đã hoàn thành việc đăng ký sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử. Vậy khi tham gia sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS chúng tôi có phải đăng ký lại hay không?

Trả lời:

– Từ ngày 15/11/2013, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS.

– Từ ngày 01/4/2014, Tổng cục Hải quan sẽ chính thức triển khai Hệ thống VNACCS/VCISS trên phạm vi toàn quốc.

Nếu đã hoàn thành việc đăng ký sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử thì chữ ký số của Quí Doanh nghiệp cũng sẽ được thực hiện trong Hệ thống VNACCS/VCIS mà không cần phải đăng ký lại.

Để biết thêm thông tin về việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, đề nghị Quý Doanh nghiệp thường xuyên theo dõi chuyên mục Hệ thống VNACCS/VCIS trên Cổng TTĐT Hải quan.

Câu hỏi 10:

Công ty tôi đã đăng ký sử dụng chữ ký số để kê khai – nộp thuế qua mạng. Vậy chúng tôi có thể sử dụng chữ ký số này để khai hải quan điện tử hay không?

Trả lời:

Việc đăng ký sử dụng chữ ký số để kê khai – nộp thuế qua mạng được thực hiện với cơ quan thuế. Để thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Quý Công ty có thể sử dụng chữ ký số này nhưng phải tiến hành đăng ký với cơ quan hải quan.

Dịch vụ chữ ký số trong Thủ tục hải quan điện tử (Phần 2)
Rate this post
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng