Chữ kí số được áp dụng cho những cơ quan nào?

0

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có thể sử dụng trong các giao dịch điện tử liên quan đến người dùng cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp. Có thể sử dụng trong các giao dịch giữa người dân và doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước.

Hỏi:

Tôi có những thắc mắc như sau: Dịch vụ chứng thực chữ ký số được áp dụng cho tất cả các cơ quan, doanh nghiệp hay chỉ áp dụng cho một số cơ quan đặc thù hoặc theo quy định của nhà nước. Cụ thể về công nghệ kỹ thuật của dịch vụ này, thời điểm chính thức triển khai áp dụng. Giá trị pháp lý của dịch vụ này?

Chữ kí số được áp dụng cho những cơ quan nào?

Đáp:

Dịch vụ chữ ký số công cộng có thể sử dụng trong các giao dịch điện tử

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có thể sử dụng trong các giao dịch điện tử liên quan đến người dùng cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp. Có thể sử dụng trong các giao dịch giữa người dân và doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước. Riêng các giao dịch nội bộ của các cơ quan nhà nước hoặc giữa các cơ quan nhà nước với nhau là các giao dịch đặc thù, không sử dụng được hệ thống chứng thực công cộng mà phải dùng hệ thống riêng.

Về kỹ thuật công nghệ của chữ ký số là dựa trên hạ tầng mã hóa công khai (PKI), trong đó phần quan trọng nhất là thuật toán mã hóa công khai RSA. Công nghệ này đảm bảo khi sử dụng dịch vụ chữ ký số khi được một người dùng nào đó tạo ra là duy nhất, không thể giả mạo được và chỉ có người sở hữu khóa bí mật mới có thể tạo ra được chữ ký số đó (đã được chứng minh về mặt toán học). Khóa bí mật của người dùng được tạo ra khi đăng ký sử dụng dịch vụ và lưu trữ trong một thiết bị phần cứng đặc biệt an toàn là NACENCOMM,VIN-CA,VIETTEL-CA,VNPT-CA Token hoặc VNPT-CA SmartCard. Thiết bị này là một máy tính thực sự với cấu trúc tinh vi, có đầy đủ CPU, RAM, bộ nhớ, … sẽ đảm bảo khóa bí mật được lưu trữ an toàn, không thể sao chép hay nhân bản được, và cũng không thể bị virus phá hỏng được. Người sử dụng có thể yên tâm chỉ duy nhất một mình (có thể nói là trên toàn mạng internet) được sở hữu khóa bí mật của riêng mình lưu trong một thiết bị an toàn dùng để ký tạo ra chữ ký số trong các giao dịch trực tuyến.

Thời điểm mà người dùng và các tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng dịch vụ của VINA,VIETTEL, CK-CA, NACENCOMM là ngay trong thời điểm hiện nay. Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của VINA,VNPT-CA… có giá trị pháp lý do được nhà nước công nhận và cấp giấy phép. Các chữ ký số do người dùng tạo ra có giá trị tương đương với chữ ký tay của người dùng đó.

Xem thêm: Dịch vụ chữ ký số

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng