Nhựa Bình Minh không bị phạt 42 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế

0

Dựa vào đơn khiếu nại của Nhựa Bình Minh gửi Tổng cục thuế, Tổng cục Thuế đã quyết định không phạt chậm nộp thuế và vi phạm hành chính 42 tỷ đồng nhưng số tiền truy thu thuế của công ty vẫn giữ nguyên 75 tỷ đồng.

Công ty Nhựa Bình Minh

Xem thêm: Dịch vụ báo cáo tài chính

Tổng cục Thuế mới đây đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần thứ hai) của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh – mã chứng khoán: BMP, công nhận một phần nội dung đơn khiếu nại của Nhựa Bình Minh gửi Tổng cục Thuế. 

Theo đó, Tổng cục thuế đã quyết định không phạt chậm nộp thuế TNDN và phạt vi phạm hành chính đối với số thuế TNDN truy thu do công ty không được hưởng ưu đãi do có chứng khoán niêm yết lần đầu. 

Các nội dung khác trước đó về xử phạt vi phạm của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đối với Nhựa Bình Minh được giữ nguyên. 

Theo đơn thư khiếu nại, Nhựa Bình Minh đã thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định 972/QĐ-TCCB ngày 15/5/2003 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). 

Ngày 5/5/2014, công ty khiếu nại Quyết định số 40/QĐ-CT ngày 10/4/2014 của Cục Thuế TPHCM về việc giải quyết khiếu nại (lần thứ nhất) liên quan đến yêu cầu truy thu thuế TNDN năm 2009-2010 với số tiền 71,38 tỷ đồng do công ty không được hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế TNDN phải nộp do có chứng khoán niêm yết lần đầu giai đoạn từ năm 2004-2006 và Phạt vi phạm hành chính liên quan đến số thuế TNDN truy thu nêu trên (42,1 tỷ đồng). 

Do không thống nhất nội dung xử lý truy thu số tiền thuế TNDN do có chứng khoán niêm yết lần đầu giai đoạn 2004-2006 nên ngày 17/10/2013, công ty đã có đơn khiếu nại gửi Cục thuế TPHCM. Song ngày 10/4, Cục thuế TPHCM đã ban hành quyết định không công nhận nội dung đơn khiếu nại. Đến này 5/5, công ty tiếp tục có đơn khiếu nại gửi thẳng lên Tổng cục thuế.

Nhựa Bình Minh cho rằng, các quyết định và văn bản pháp lý của nhà nước vào giai đoạn 2004-2006 nhằm mục đích khuyến khích cho DN cổ phần hóa và niêm yết trên sàn giao dịch tại thời điểm đó. Tuy nhiên, quá trình thực hiện có vấn đề rủi ro chính sách ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN.

Văn bản nêu ý kiến của Nhựa Bình Minh có đoạn: “Năm 2011, Tổng cục Thuế lại có văn bản 2924 hướng dẫn thời hiệu thực hiện hồi tố cho những năm 2009, 2010, như vậy có phù hợp với những nguyên tắc ban hành văn bản quy phạm pháp luật không? Hơn nữa lại có những văn bản được xác định là văn bản hướng dẫn nội bộ trong ngành Thuế như vậy, rất khó cho doanh nghiệp được tiếp cận, được biết và thực hiện.

Hiện tại, ở góc độ DN, chúng tôi thấy quyết định truy thu là không thỏa đáng cho lợi ích của DN. Đối với ngân sách nhà nước, 100 tỷ đồng có thể là không lớn nhưng đối với doanh nghiệp, đó có thể là cả số phận của DN, tồn tại hay phá sản. Năm 2013, bằng nhiều biện pháp ngành thuế và BTC đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, tại sao không xem xét chính sách “khoan sức dân” trong bối cảnh kinh tế khó khăn này để hỗ trợ doanh nghiệp” – Nhựa Bình Minh nêu quan điểm.

Doanh nghiệp này đề nghị Tổng cục thuế và Bộ Tài chính cho các doanh nghiệp được hưởng nốt ưu đãi vì thực chất doanh nghiệp bị truy thu là do “rủi ro chính sách” làm ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp.

Kiên trì với ý kiến của mình, Nhựa Bình Minh cho biết tiếp tục đề nghị với Tổng cục Thuế để TCT đề xuất lên Bộ Tài chính, Thủ tướng về việc không truy thu, và như thế tất nhiên không phạt chậm nộp, phạt hành chính với khoản thuế này.

Về phía cơ quan chức năng, Tổng Cục thuế dẫn các quy định và hướng dẫn cho biết, đến năm 2008, CTCP Nhựa Bình Minh vẫn chưa kê khai hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế TNDN phải nộp do có chứng khoán niêm yết lần đầu thì từ năm 2009, theo quy định của Luật thuế TNDN sửa đổi có hiệu lực 1/1/2009, công ty sẽ không được hưởng ưu đãi 50% số thuế TNDN phải nộp do có chứng khoán niêm yết lần đầu giai đoạn 2004-2006.

Do đó, Tổng cục Thuế nhấn mạnh rằng, năm 2009 và năm 2010, công ty sẽ không được hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế TNDN phải nộp do có chứng khoán niêm yết lần đầu giai đoạn năm 2004-2006.

Đối với nội dung khiếu nại phạt vi phạm hành chính đối với số thuế TNDN, phía cơ quan chức năng đồng ý không phạt chậm nộp và phạt vi phạm hành chính và kết luận, nội dụng đơn khiếu nại số 2 của Nhựa Bình Minh là đúng một phần.

Như vậy, số tiền truy thu thuế của công ty vẫn giữ nguyên 75 tỷ đồng, song khoản phạt nộp chậm và vi phạm hành chính 42 tỷ đồng đã được Tổng cục thuế bãi bỏ.

Công ty cho biết đã nộp đầy đủ số thuế truy thu ngay sau khi quyết định của Cục Thuế TPHCM (khoản chưa nộp phát sai và phạt chậm nộp được bỏ).

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng