Tài liệu tuyên truyền thông tư 83

0

Tài liệu tuyên truyền Nội dung Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Nội dung Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu

Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012

của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho

sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

———————————-

A. KẾT CẤU THÔNG TƯ

Thông tư được kết cấu thành 7 Điều:

Điều 1: Gia hạn nộp thuế GTGT.

Điều 2: Giảm tiền thuê đất.

Điều 3: Gia hạn nộp thuế TNDN.

Điều 4: Miễn thuế môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản và hộ sản xuất muối.

Điều 5: Gia hạn nộp tiền sử dụng đất.

Điều 6: Hiệu lực thi hành.

Điều 7: Trách nhiệm thi hành.

B. NỘI DUNG CỤ THỂ

I. Về gia hạn nộp thuế GTGT

1. Thời gian gia hạn

Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2012 đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhỏ và vừa), không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty.

b) Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội có sử dụng nhiều lao động (sau đây gọi chung là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động).

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động giống với hướng dẫn tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13……

Chi tiết tài liệu tuyên truyền 

Tài liệu tuyên truyền thông tư 83

Tài liệu tuyên truyền thông tư 83
Rate this post
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng