Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo - Facebook

Kế toán phải làm những công việc gì vào cuối năm?

0

Cập nhật vào 17/01

Cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp phải gấp rút hoàn thành tiến độ và kiểm kê lại chứng từ, sổ sách chuẩn bị làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế trong doanh nghiệp. Kế toán viên sẽ khá vất vả nếu doanh nghiệp có số lượng chứng từ giao dịch nhiều và số nghiệp vụ phát sinh trong năm lớn.

Kế toán sẽ phải làm những công việc gì vào cuối năm? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này.

Công việc cuối năm của kế toán công nợ nội bộ

Kế toán công nợ nội bộ là người kiểm tra lại toàn bộ sổ sách để xem có các sai sót như sự chênh lệch về việc thừa hay thiếu số liệu sổ sách thực tế thì phải có thực hiện việc đối chiếu để tìm ra nguyên nhân cũng như cách xử lý.

Công tác kiểm kê này sẽ là căn cứ cho kế toán thu – chi côn nợ chốt số liệu kế toán vào cuối ngày 31/12 của năm.

Kế toán công nợ phải tổng hợp lại những khoản lương và khoản chi liên quan đến người lao động, những khoản đã thanh toán và cần thu hồi.

Đồng thời phải kiểm tra lại toàn bộ những khoản chi của công ty cho người lao động ở năm đó về những khoản chi khác về khấu trừ thuế chưa thực tệ. Làm đề xuất tiền lương và tiền thưởng cho công nhân viên trong thời gian nghỉ tết.

Công việc cuối năm của kế toán công nợ nội bộ

Công việc cuối năm của kế toán vật tư

Vào dịp cuối năm, kế toán vật tư phải cung cấp những số liệu về sổ sách kế toán và số lượng hàng còn trong kho, làm danh sách các kho hàng: kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và kho thành phẩm, hàng hóa mang gửi đi bán và những công cụ dụng cụ đã xuất dùng… Kế toán sẽ dựa vào sổ kho để làm cơ sở kiểm kê và đối chiếu với số liệu thực tế khi kiểm kê.

Đối với các doanh nghiệp xây dựng, kế toán vật tư phải tổng hợp đầy đủ những số liệu vât tư, các yếu tố chi phí được sử dụng trong công trình. Dựa vào những số liệu kiểm kê này mà Hội đồng kiểm kê sẽ đánh giá phần trăm hoàn thành công trình so với tiến độ đã đề ra.

Công việc cuối năm của kế toán tài sản cố định

Công việc cuối năm của kế toán tài sản cố định là theo dõi và tổng hợp những tài sản, căn cứ vào mã tài sản để tập hợp và dựa trên số liệu này để cung cấp cho Hội đồng kiểm kê. Mã tài sản cố định phải trùng với mã kiểm kê được đánh giá trong tài sản cố định.

Công việc cuối năm của kế toán tài sản cố định

Tài sản cố định được đánh giá theo các mức độ: mới, tốt, bình thường ở mức … %, hàng đã cũ được tính dự kiến theo giờ gian thay thế và kiểm kê những thiết bị kèm theo tài sản, tài sản cần thanh lý, thêm cả những tài sản không có giá trị sử dụng và chưa được thanh lý thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, gồm tài sản cho mượn và cho thuê của những đơn vị khác.

Nếu bạn gặp khó khăn khi làm kế toán thuế trong khoảng thời gian cuối năm, hãy tham khảo tại: Cách làm quyết toán thuế cuối năm.

Công việc cuối năm của kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp phải kiểm soát số liệu từ tất cả các bộ phận, phải tiến hành khớp số liệu tổng kết ở cuối năm để tính giá thành khi quyết toán doanh thu và chi phí của doanh nghiệp.

Công tác kế toán phải có sự thống nhất kết quả tính sơ bộ trong năm quyết toán để ban giám đốc dựa vào đó để lập kế hoạch tiền lương, thưởng hay lập kế hoạch phòng nợ phải thu khó đòi và lập những quyêt định báo cáo tài chính khác với yêu cầu của kế toán trưởng hay ban đạo tiến hành lập báo cáo tài chính sau đó là khóa sổ kế toán.

Bên cạnh đó, kế toán tổng hợp có trách nhiệm theo dõi và đánh giá năng lực của kế toán các bộ phận khác, đồng thời phải xử lý được các phát sinh trong công việc.

Nội dung bài viết được tổng hợp bởi kekhai-hn.com

Share.

Comments are closed.