Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo - Facebook

Quy định về thuế thu nhập đối với tiền thưởng Tết

0

Cập nhật vào 17/01

Tiền thưởng Tết là số tiền doanh nghiệp thưởng cho công nhân nhờ những đóng góp của họ cho công ty. Pháp luật quy định như thế nào về thuế thu nhập đối với tiền thưởng Tết?

Có thể bạn thắc mắc, thuế thu nhập cá nhân tính theo tổng thu nhập của một người trong 1 tháng, vậy thuế thu nhập cá nhân có áp dụng cho thưởng Tết hay không?

Hãy cũng kekhai-hn.com tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12  ngày 21 tháng 11 năm 2007.

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư 84/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Thông tư 113/2011/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011.

Thưởng Tết là số tiền doanh nghiệp thưởng cho công nhân của họ

2. Quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thưởng Tết

Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012: “Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này”:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

 • Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công.
 • Các khoản phụ cấp, trợ cấp…
 • Tiền thù lao dưới các hình thức.
 • Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức.
 • Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền.
 • Tiền thưởng.

Như vậy, việc phải nộp thuế trên số tiền thưởng Tết được nhận là phù hợp với quy định của pháp luật vì đây là phát sinh thu nhập cho người lao động. Về nguyên tắc khi phát sinh thu nhập, cá nhân sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với nhà nước (trừ một số trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật).

Có thể bạn quan tâm: Nếu bạn đang có dự định mua một chiếc ô tô cũ để làm phương tiện đi lại, hãy chuẩn bị trước một khoản tiền để đóng các loại thuế, phí theo quy định, chi tiết bạn có thể xem tại: Mua ô tô cũ cần đóng những khoản phí và thuế nào?

Tiền thưởng Tết cũng phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, thưởng Tết không phải là trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân (nếu mức thưởng tết đủ điều kiện để đóng thuế thu nhập cá nhân).

Về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp trước khi trả thu nhập từ tiền lương tiền công (bao gồm cả tiền lương tháng thứ 13, không bao gồm tiền trích đóng bảo hiểm) cho người lao động phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Điều 1 thông tư 113/2011/TT-BTC ) đối với phần thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế.

Các khoản thưởng như tháng, quý, năm, thưởng đột xuất, thưởng tháng lương thứ 13 bằng tiền hoặc không bằng tiền (kể cả thưởng bằng chứng khoán), là thu nhập từ tiền lương tiền công chịu thuế.

Khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động, được tuyển dụng làm việc lâu dài, ổn định. Việc khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện hàng tháng. Cơ quan trả thu nhập căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho người lao động, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc theo đăng ký của đối tượng nộp thuế.

Trên cơ sở thu nhập còn lại và biểu thuế luỹ tiến từng phần, cơ quan trả tính thuế và khấu trừ số thuế đã tính để nộp ngân sách nhà nước (Căn cứ phần II, Phần D Thông tư 84/2008/TT-BTC).

Như vậy, việc khấu trừ thuế được thực hiện hàng tháng đối với người lao động làm việc lâu dài tại công ty. Công ty không thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập không đúng quy định của luật quản lý thuế.

Tính tiền thuế thu nhập cá nhân khấu từ tiền thưởng Tết

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung năm 2012 về giảm trừ gia cảnh: “Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.” Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:

 • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm).
 • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Mặt khác, theo Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế… và Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015, trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Cách tính thuế thu nhập dựa trên tiền thưởng Tết dựa vào bảng sau, trong đó A là số tiền thưởng trước thuế:

 • Bậc 1: Thưởng đến 5 triệu – Thuế phải nộp: 5% * A
 • Bậc 2: Trên 5 triệu đến 10 triệu – Thuế phải nộp: 10% * A – 0.25
 • Bậc 3: Trên 5 triệu đến 10 triệu – Thuế phải nộp: 15% * A – 0.75
 • Bậc 4: Trên 5 triệu đến 10 triệu – Thuế phải nộp: 20% * A – 1.25
 • Bậc 5: Trên 5 triệu đến 10 triệu – Thuế phải nộp: 25% * A – 3.25
 • Bậc 6: Trên 5 triệu đến 10 triệu – Thuế phải nộp: 30% * A – 5.85
 • Bậc 7: Trên 80 triệu – Thuế phải nộp: 35% * A – 9.85
Share.

Comments are closed.