Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911Zalo - Facebook

Các đối tượng được miến thuế VAT theo quy định mới nhất

0

Thuế VAT hay còn được gọi là thuế Giá trị gia tăng là một phần bắt buộc phải đóng theo quy định pháp luật, nhưng không phải tất cả các loại mặt hàng kinh doanh đều phải chịu loại thuế này.

Các đối tượng được miến thuế VAT theo quy định mới nhất hiện nay gồm những cá nhân, tổ chức nào. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này để có thể hiểu rõ hơn.

Theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/9/2016, trong đó quy định những mặt hàng, những đối tượng chịu thuế, mức thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu.

Vậy những đối tượng nào được miễn thuế VAT

Một là đối với các đối tượng thuộc các tổ chức nước ngoài hoặc cá nhân là người nước ngoài có các mặt hàng xuất nhập khẩu. 

Quy định cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hiệp quốc được NK miễn thuế các hàng hóa nằm ngoài Danh mục áp dụng định mức miễn thuế trên cơ sở xác nhận của Bộ Ngoại giao dựa trên nguyên tắc có đi có lại hoặc phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hai là miễn thuế đối với các cơ sở kinh doanh hoàn thuế theo phương pháp khấu trừ. 

Nghĩa là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp được hoàn thuế.

Các cơ kinh doanh hoàn thuế theo phương pháp khấu trừ sẽ được nhà nước hoàn thuế

Các cơ kinh doanh hoàn thuế theo phương pháp khấu trừ sẽ được nhà nước hoàn thuế

Ba là cơ sở kinh doanh mới được cấp phép đầu tư.

Tuy nhiên, điều kiện để các doanh nghiệp này có thể được miễn thuế là: 

  • Đã đăng ký kinh doanh; 
  • Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; 
  • Nếu số thuế GTGT luỹ kế của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên.

Bốn là các dự án đầu tư mới. Doanh nghiệp đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Năm là hoàn thuế đối với doanh nghiệp trong tháng, quý có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý;

Trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Các dự án sử dụng vốn đầu tư từ nước ngoài sẽ được miễn thuế VAT

Các dự án sử dụng vốn đầu tư từ nước ngoài sẽ được miễn thuế VAT

Sáu là các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam  để sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

Bảy là người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài mang hộ chiếu  hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người.

Tám là doanh nghiệp có quyết định xử lý hoàn thuế theo quy định của luật pháp.

Thông tin được tổng hợp bởi kekhai-hn.com

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng