Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911Zalo - Facebook

Quy định về thuế môn bài năm 2017

0

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào giấy phép kinh doanh của hộ gia đình và doanh nghiệp. Vào năm 2017 pháp luật đã có những quy định mới về thuế môn bài mà bạn cần nắm rõ.

Theo quy định mà chính phủ đã ban hành ngày 4/10/2016 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài, được thực hiện kể từ ngày 1/1/2017. Dưới đây là một số thông tin mà kekhai-hn.com thống kê được:

Quy định về thuế môn bài năm 2017

1. Đối tượng phải nộp thuế môn bài:

Đó là các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ (trừ những trường hợp được miễn thuế môn bài) bao gồm:

 1. Doanh nghiệp đã được thành lập theo đúng quy định của pháp luật.
 2. Tổ chức đã được thành lập theo đúng luật của hợp tác xã.
 3. Các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật.
 4. Các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, các đơn vị nghề nghiệp, các đơn vị vũ trang nhân dân.
 5. Các tổ chức khác đang hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 6. Các chi nhánh, văn phòng đại diện, các địa điểm kinh doanh của những tổ chức được quy định ở các khoản a, b, c, d và e (nếu có).
 7. Các cá nhân, nhóm, hộ gia đình đang trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quy định về thuế môn bài 2017

Có thể bạn quan tâm: Bán xe ô tô sẽ phải nộp những loại thuế nào?

2. Mức lệ phí thuế môn bài:

2.1. Đối với các tổ chức đang hoạt động sản xuất, kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ quy định nộp mức lệ phí như sau:

 1. Các tổ chức có vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: khoảng 3.000.000 đồng/năm;
 2. Các tổ chức mà có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
 3. Các chi nhánh, các văn phòng đại diện, các địa điểm kinh doanh, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế khác là 1.000.000 đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với các tổ chức được quy định tại các điểm a, b các khoản này căn cứ vào vốn điều lệ được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trong trường hợp không có vốn điều lệ thì cần căn cứ vào vốn đầu tư được ghi ở giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.2. Đối với các cá nhân, hộ gia đình đang hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ việc nộp thuế được quy định như sau:

 1. Các cá nhân, các nhóm, hộ gia đình có mức doanh thu vượt trên 500 triệu đồng/năm thì nộp: 1.000.000 đồng/năm;
 2. Các cá nhân, các nhóm cá nhân, các hộ gia đình có mức doanh thu vượt trên mức 300 đến 500 triệu đồng/năm thì phải nộp: 500.000 đồng/năm;
 3. Các cá nhân, các nhóm cá nhân, các hộ gia đình có mức doanh thu vượt trên 100 đến 300 triệu đồng/năm phải nộp: 300.000 đồng/năm.

2.3. Các tổ chức, cá nhân, các nhóm cá nhân, các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh  mới được thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số của doanh nghiệp trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm thì sẽ nộp mức lệ phí môn bài của cả năm; nếu thành lập đã được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Các tổ chức, cá nhân, các nhóm cá nhân, những hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì bắt buộc phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không cần phân biệt thời điểm phát hiện ra là trong 6 tháng đầu năm hay trong 6 tháng cuối năm.

Thuế môn bài năm 2017

3. Đối tượng được miễn thuế môn bài

Những trường hợp được miễn lệ phí môn bài bao gồm:

 1. Các cá nhân, các nhóm cá nhân, những hộ gia đình đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng.
 2. Các cá nhân, nhóm cá nhân, các hộ gia đình hoạt động không tiến hành sản xuất, kinh doanh thường xuyên; không có một địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 3. Các cá nhân, hộ gia đình chuyên sản xuất muối.
 4. Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, hộ gia đình đang nuôi trồng hay đánh bắt thủy, hải sản và các dịch vụ hậu cần nghề cá.
 5. Các điểm bưu điện xã; các cơ quan báo chí ( như báo nói, báo in, báo điện tử, báo hình).
 6. Các chi nhánh, các văn phòng làm đại diện, các địa điểm kinh doanh thuộc hợp tác xã hoạt động về dịch vụ kỹ thuật trực tiếp nhằm phục vụ sản xuất trong nông nghiệp.
 7. Quỹ tín dụng nhân dân của xã; hợp tác xã chuyên để kinh doanh loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; các chi nhánh hay văn phòng làm đại diện, địa điểm để kinh doanh của hợp tác xã và của các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn trên miền núi. Địa bàn được coi là miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Trên đây là những quy định về thuế môn bài đối với các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hay doanh nghiệp được ban hành và bổ sung vào năm 2017. Hi vọng bài viết của chúng tôi đã đem lại cho bạn nhiều thông tin hữu ích.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng