Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911Zalo - Facebook

Mức lương bao nhiêu sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

0

Người lao động sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân dựa trên thu nhập hàng tháng. Vậy mức thu nhập bao nhiêu thì sẽ phải đóng thuế và mức thuế là bao nhiêu?

Theo quy định của Nhà nước, người dân có trách nhiệm đóng thuế dựa trên mức lương thu nhập hàng tháng. Tuy nhiên, đối với hầu hết người lao động thì mức lương của họ không hoàn toàn là cao để đáp ứng đời sống, đối với một số người, việc tính thuế cá nhân trở nên hết sức hoang mang, khoản nộp thuế hàng tháng ảnh hưởng một phần không nho đến đời sống của họ. Tham khảo nội dung dưới đây của kekhai-hn.com

Thuế thu nhập cá nhân đang trở thành mối lo của nhiều người lao động

Thuế thu nhập cá nhân đang trở thành mối lo của nhiều người lao động

Quy định của Nhà nước về việc đóng thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của nhà nước, ngày 22/ 11/ 2012, Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi từ 1/ 7/ 2013 sẽ áp dụng mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) 9 triệu đồng/ tháng/ người nộp thuế, tức thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng và không có người phụ thuộc mới phải nộp thuế. Mức GTGC sẽ là 3,6 triệu đồng/ tháng/ người phụ thuộc. Như vậy, nếu có một người phụ thuộc thì thu nhập trên 12,6 triệu đồng/ tháng mới phải nộp thuế. Có hai người phụ thuộc thì thu nhập trên 16,2 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế.

Biểu mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Biểu mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế TNCN sửa đổi cũng quy định rõ hơn về thời điểm điều chỉnh mức GTGC khi giá cả biến động. Theo đó, khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức GTGC gần nhất thì Chính phủ trình UBTVQH điều chỉnh mức GTGC phù hợp để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo. Quy định như trên sẽ tránh được tình trạng thời gian qua CPI tăng quá cao (cộng dồn từ 1-1-2009 – thời điểm Luật Thuế TNCN có hiệu lực – đến hết năm 2011 thì CPI đã lên tới hơn 36%) nhưng mức GTGC vẫn không nhúc nhích khiến QH phải nhiều lần ra nghị quyết miễn, giảm thuế cho phù hợp với thực tế.

Cá nhân có thể được hưởng chế độ giảm trừ gia cảnh

Cá nhân có thể được hưởng chế độ giảm trừ gia cảnh

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm: Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới năm 2017

Dựa trên mức thu nhập hàng tháng của từng người mà người lao động phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước. Mặc dù vậy, không phải người lao động nào cũng biết cách tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên lương hàng tháng của mình. Dưới đây là bảng quy đổi thu nhập chưa bao gồm thuế ra thu nhập tính thuế của người lao động.

Bảng quy đổi thu nhập không bao gồm thuế ra thu nhập tính thuế (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

STT

Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng

(viết tắt là TNQĐ)

Thu nhập tính thuế (TNTT)

1

Đến 4,75 triệu đồng (trđ)

TNQĐ/0,95

2

Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ

(TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9

3

Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ

(TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85

4

Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ

(TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8

5

Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ

(TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75

6

Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ

(TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7

7

Trên 61,85 trđ

(TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

Bạn có thể hiểu hơn về bảng trên qua ví dụ sau:

Lương thực nhận bạn là 4.750.000 VNĐ thì thu nhập tính thuế của bạn sẽ là 4.7500.000/0,95 =5.000.000 VNĐ

Sau khi đã có thu nhập tính thuế, tiến hành phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần như bên dưới:

Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh)

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT – 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT – 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT – 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT – 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT – 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT – 9,85 trđ

Ví dụ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có ký HĐLĐ trên 3 tháng:

Ông A có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 100 triệu đồng và ông A phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng ông A không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của ông A được tính như sau:

Ông A được giảm trừ các khoản sau:

-Cho bản thân là 9 triệu đồng

-Cho 2 người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng  x 2 người = 7,2 triệu đồng

-BHXH (8%),Y tế (1.5%) ,Thất nghiệp (1%): 23 triệu đồng (số tiền cao nhất bảo hiểm trả cho lương lớn hơn 23 triệu đồng)  x ( 8% + 1.5% + 1%) = 2,415 triệu đồng

Lưu ý: đối với trường hợp tiền lương trong tháng thấp hơn 23 triệu đồng thì tính: tổng tiền lương  x (8% + 1.5% + 1%)

Tổng cộng các khoản được giảm trừ: 9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 2,415 triệu đồng = 18,615 triệu đồng

Thu nhập tính thuế áp vào biểu thuế lũy tiến từng phần để tính số thuế phải nộp là:

100 triệu đồng – 18,615 triệu đồng = 81,385 triệu đồng

Số thuế phải nộp được tính 81,385 triệu đồng được tính như sau:

Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5% (1)

5 triệu đồng x 5% = 0,25 triệu đồng

Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất  10%

( 10 triệu đồng – 5 triệu đồng) x 10% =0,5 triệu đồng

Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất  15%

( 18 triệu đồng – 10 triệu đồng) x 15% = 1,2 triệu đồng

Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất  20%

( 32 triệu đồng – 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng

Bậc 5: thu nhập tính thuế trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng, thuế suất  25%

( 52 triệu đồng – 32 triệu đồng) x 25% = 5 triệu đồng

Bậc 6: thu nhập tính thuế trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng, thuế suất  30%

( 80 triệu đồng – 52 triệu đồng) x 30% = 8,4 triệu đồng

Bậc 7: thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng đến 81,385 triệu đồng, thuế suất  35%

( 81,385 triệu đồng – 80 triệu đồng) x 35% = 0,485 triệu đồng

Tổng số thuế ông A phải tạm nộp trong tháng là:

1+2+3+4+5+6+7 = 0,25 triệu đồng + 0,5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 2,8 triệu đồng + 5 triệu đồng + 8,4 triệu đồng + 0,485 triệu đồng = 18,635 triệu đồng

Ngoài ra, ta có thể tính cho ông A có thể tính cách rút gọn như sau:

Cách 1: 18,15 triệu đồng  + ( 81,385 triệu đồng – 80 triệu đồng) x 35% = 18,635 triệu đồng

Cách 2: 35% x 81,385 triệu đồng – 9,85 triệu đồng = 18,635 triệu đồng

Cách tính thuế thu nhập cá nhân dành cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cách tính thuế thu nhập cá nhân dành cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Đối với cá nhân không có ký HĐLĐ  hoặc có ký HĐLĐ nhưng dưới 3 tháng:

Tiến hành khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo từng lần chi trả thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên như sau:

– Đối với cá nhân cư trú: khấu trừ 10% trên tổng thu nhập trả/lần (không phân biệt có hay không có mã số thuế cá nhân)

– Đối với cá nhân không cư trú: khấu trừ 20% trên tổng thu nhập trả/ lần

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng