Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo - Facebook

Tư vấn thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất

0

Cập nhật vào 17/01

Người tham gia bảo hiểm xã hội làm đơn đề nghị cấp lại sổ theo mẫu số 06/SBH, là thủ tục đầu tiên để việc cấp lại sổ bảo hiểm khi bị mất theo quy định chung của pháp luật

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là biện pháp bảo đảm, thay đổi hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động do mất việc làm thông qua một quỹ tiền tệ được tập trung từ sự đóng góp của người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Dưới đây là tư vấn thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do sổ bị mất.

Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là biện pháp bảo đảm, thay đổi hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động do mất việc làm thông qua một quỹ tiền tệ được tập trung từ sự đóng góp của người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội ở mỗi nước.

Tủ tục cấp lại sổ bảo hiểm khi bị mất đơn giản nhưng phải làm đúng quy trình, quy định của pháp luật

Tủ tục cấp lại sổ bảo hiểm khi bị mất đơn giản nhưng phải làm đúng quy trình, quy định của pháp luật

Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội?

Theo quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trong trường hợp sổ BHXH bị mất hoặc hỏng thuộc trách nhiệm của người tham gia BHXH thì thủ tục cấp lại sổ BHXH như sau:

– Người tham gia BHXH làm đơn đề nghị cấp lại sổ theo mẫu số 06/SBH, nêu rõ lý do bị mất hoặc hỏng, tình trạng hỏng và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật việc chưa hưởng chế độ BHXH một lần, sau đó nộp đơn cho cơ quan BHXH.

– Nếu người tham gia BHXH có thời gian đóng BHXH ở tỉnh khác, người các hồ sơ nêu trên, nếu có vấn đề gì chưa rõ, thì BHXH tỉnh cấp lại sổ, yêu cầu BHXH nơi người tham gia đã đóng BHXH gửi bản ghi quá trình đóng theo mẫu sổ 07/SBH để xem xét và lưu cùng hồ sơ cấp lại sổ.

– Nếu người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc trong thời gian di chuyển đến tỉnh mới mà bị mất hoặc hỏng sổ, thì việc cấp lại sổ được thực hiện tại BHXH tỉnh, nơi chốt sổ xác nhận quá trình đóng BHXH.

Người tham gia bảo hiểm xã hội làm đơn đề nghị cấp lại sổ theo mẫu số 06/SBH là thủ tục đầu tiên để cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất

Người tham gia bảo hiểm xã hội làm đơn đề nghị cấp lại sổ theo mẫu số 06/SBH là thủ tục đầu tiên để cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất

Hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bao gồm:

– Công văn đề nghị của đơn vị

– Trường hợp đơn vị làm mất: Biên bản xác định nguyên nhân (01 bản); văn bản xử lý vi phạm hành chính của Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội (01 bản)

– Trường hợp người lao động làm mất: Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

– Bản tự kê khai quá trình đóng BHXH, BHTN: ghi toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHTN chưa hưởng trợ cấp BHXH 01 lần tính đến thời điểm đóng BHXH cuối cùng

– Chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực, 01 bản)

Đối với người lao động có quá trình tham gia trước tháng 7/1995, bổ sung:

– Tờ khai cấp sổ BHXH đã được duyệt

– Nếu mất tờ khai thì nộp hồ sơ gốc.

Như vậy, qua tư vấn về việc cấp lại sổ bảo hiểm y tế kể trên chắc chăn giúp bạn nhanh chóng lấy lại sổ bảo hiểm để được hưởng đúng quyền lợi của người lao động.

Xem thêm: Thành lập công ty cung cấp dịch vụ kế toán cần làm những gì?

Share.

Comments are closed.