Cập nhật các chính sách Tài chính – Kế toán mới thay đổi

0

Từ tháng 10/2016 nhiều chính sách liên quan đến Tài chính – Kế toán có sự thay đổi. Cập nhật những thay đổi mới nhất mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây để áp dụng ngay vào công việc của bạn.

1. Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng của người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước

Ngày 01/09/2016, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Nghị định 51/2016/NĐ-CP

Góc chia sẻ:

Cập nhật các chính sách Tài chính - Kế toán mới thay đổi

Theo đó:

Mức chi tiền cho bữa ăn giữa ca của người lao động được nâng lên tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng (Quy định cũ tối đa không vượt quá 680.000 đồng/người/tháng).

Mức tạm ứng tiền lương cũng được tăng lên tối đa không quá 85% quỹ tiền lương kế hoạch để chi trả hàng tháng cho người lao động nhưng phải căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty.

Đồng thời, Thông tư này cũng đưa ra tiêu chí xác định đơn giá tiền lương (tùy theo yêu cầu thực tế) theo một trong các yếu tố sau:

– Tổng doanh thu;

– Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương;

– Lợi nhuận;

– Đơn vị sản phẩm;

– Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với tính chất hoạt động để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 và các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

2. Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Cập nhật các chính sách Tài chính - Kế toán mới thay đổi

Theo đó, mức thu lệ phí môn bài được quy định mới như sau:

– Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

+ 3.000.000 đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng;

+ 2.000.000 đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống;

+ 1.000.000 đồng/năm đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

– Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

+ 1.000.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm;

+ 500.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm;

+ 300.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

3. Công văn 9744/TCHQ-TXNK hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực hiện Biểu thuế XK theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Ngày 12/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 9744/TCHQ-TXNK hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực hiện Biểu thuế XK theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Cập nhật các chính sách Tài chính - Kế toán mới thay đổi

Theo đó:

Hàng hóa XK không có tên cụ thể trong Biểu thuế XK, có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng ≥ 51% giá thành sản phẩm thì người nộp thuế khai như sau:

+ Tại ô “Mã số hàng hóa”: khai mã hàng của mặt hàng XK tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế NK ưu đãi tại Nghị định 122.

+ Ô “Mã quản lý riêng”: khai mã “TNKS”.

+ Ô “Thuế suất”: khai 5%.

– Nếu hàng hóa có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng ˂ 51% giá thành sản phẩm thì khai mã “TNKSD51” tại ô “Mã quản lý riêng” và bỏ trống, không khai tại ô “Thuế suất”.

– Trường hợp hàng hóa XK không có tên cụ thể trong Biểu thuế XK và không thuộc trường hợp trên thì:

+ Tại ô “Mã số hàng hóa”: khai mã hàng của hàng hóa XK tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế NK ưu đãi tại Nghị định 122.

+ Tại ô “Thuế suất”: bỏ trống, không khai.

Công văn 9744/TCHQ-TXNK được được ban hành vào ngày 12/10/2016.

4. Quyết định 2128/QĐ-BTC về việc thí điểm khai thuế GTGT, thuế TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2128/QĐ-BTC về việc thí điểm khai thuế GTGT, thuế TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.

Cập nhật các chính sách Tài chính - Kế toán mới thay đổi

Theo đó, áp dụng thí điểm đối với:

– Cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

– Thuộc quản lý của cơ quan thuế tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

– Có nhu cầu khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 11/2016 đến hết tháng 12/2016.

Cá nhân thực hiện khai thuế điện tử đảm bảo các điều kiện thực hiện giao dịch thuế điện tử theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015.

Sau khi kết thúc thí điểm, Tổng cục Thuế sẽ có báo cáo đến Bộ Tài chính kết quả và đề xuất phương án triển khai trên diện rộng.

Quyết định 2128/QĐ-BTC  có hiệu lực từ ngày 04/10/2016.

5. Công văn 4027/BHXH-ST hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động.

Cập nhật các chính sách Tài chính - Kế toán mới thay đổi

Theo hướng dẫn tại Công văn 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam, việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động được thực hiện như sau:

– Cơ quan BHXH chỉ thực hiện bàn giao sổ cho NLĐ sau khi đã rà soát, nhập xong thông tin trên sổ BHXH và cơ sở dữ liệu, đồng thời phối hợp với các đơn vị bàn giao trực tiếp cho NLĐ.

– Đối với sổ BHXH đã cấp theo Quyết định 1443/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/10/1995 thì cấp lại (tờ bìa và toàn bộ tờ rơi); in tờ rời sổ BHXH liên tục đến ngày 31 tháng 12 của năm trước thời điểm rà soát sổ.

– Đối với sổ BHXH đã cấp theo Quyết định 3339/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/5/2008, Quyết định 1518/QĐ-BHXH ngày ngày 20/12/2011  và Quyết định 1035/QĐ-BLĐTBXH ngày 01/10/2015 thì không cấp lại, chỉ điều chỉnh, bổ sung thông tin thay thế.

– Cơ quan BHXH bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 4027/BHXH-ST).

 

 

Cập nhật các chính sách Tài chính – Kế toán mới thay đổi
Rate this post
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng