Trình tự làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu khi doanh nghiệp mới thành lập

0

Thủ tục làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập ra sao? Bao gồm những gì? Hướng dẫn chi tiết trong bài viết sẽ giúp bạn giảm bớt những khúc mắc cũng như công sức trong bước hoàn thiện quá trình thành lập doanh nghiệp này.

Khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh của chi cục thuế Thành phố (Tỉnh), Doanh nghiệp mang thông báo đó về Chi cục thuế Quận (nơi đăng ký kinh doanh) để làm thủ tục khai thuế ban đầu để hoàn tất quá trình thành lập doanh nghiệp.

Chú ý: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép ĐKKD thì các bạn phải kê khai và nộp tiền thuế môn bài, treo biển tại trụ sở của công ty, mở sổ sách kế toán. Nếu doanh nghiệp bạn hoạt động luôn thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng nhận được giấy phép ĐKKD.

Góc chia sẻ:

Hướng dẫn trình tự làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu khi doanh nghiệp mới thành lập

Trình tự thực hiện

1. Mua chữ ký số, lập và nộp tờ khai thuế môn bài trực tuyến. Đăng ký bước 1 của nộp thuế điện tử.

2. Ra mở Tài khoản ngân hàng và thực hiện luôn bước 2 của nộp thuế điện tử

3. Nộp thuế môn bài bằng tài khoản thuế điện tử đã đăng ký

4. Lập hồ sơ khai thuế ban đầu cho Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Chi tiết bao gồm:

1. Bảng thông tin doanh nghiệp.

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (03 bản sao y có công chứng)

3. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc (03 bản)

4. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán do Giám đốc vừa được bổ nhiệm ký

5. CMND bản sao y có công chứng của người đại diện pháp luật.

6. CMND bản sao y có công chứng của Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán).

7. Mẫu  06/GTGT (PP tính thuế GTGT theo PP khấu trừ, nếu DN muốn làm theo PP trực tiếp thì không cần mẫu này)

8. Công văn đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn

9. Tờ khai thuế môn bài và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước

10. Bảng đăng ký trích khấu hao TSCĐ.

11. Mẫu 08/MST tờ khai thông tin đăng ký thuế (nếu mở TK Ngân hàng và đăng ký luôn, khỏi tốn công đi nhiều lần nên mình ghi trình tự mở TKNH ở trên)

Hướng dẫn trình tự làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu khi doanh nghiệp mới thành lập

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế ban đầu:

– Doanh nghiệp mang hồ sơ lên Chi cục thuế Quận (Huyện) tại nơi đặt trụ sở, gặp bộ phận một cửa (trong phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế) để được hướng dẫn đăng ký thuế ban đầu.

– Tiếp đó các bạn trình phiếu chuyển và gặp người quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp.

– Sau khi đã nộp đầy đủ các hồ sơ, thì đợi nhân viên thuế xuống Doanh nghiệp làm việc.

– Khi đã có quyết định của Cơ quan thuế là doanh nghiệp bạn được kê khai theo PP khấu trừ, thì doanh nghiệp bạn sẽ được phép làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT.

Chú ý:

– Ngoài hồ sơ khai thuế ban đầu thì cũng cần phải xây dựng thang bảng lương cho nhân viên và làm hồ sơ đăng ký bảo hiểm với Cơ quan bảo hiểm.

– Sau khi chuẩn bị xong thì đến Chi cục thuế gặp bộ phận một cửa (trong phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế) đê được hướng dẫn đăng ký thuế ban đầu. Giấy hẹn nhận kết quả mẫu 06/GTGT sau 5-7 ngày làm việc.

– Chuẩn bị đơn “ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN…” (Giám đốc ký tên, đóng dấu). Khi lên lấy kết quả 06/GTGT thì nộp đơn đề nghị sử dụng hóa đơn và sẽ được nhận 1 phiếu hẹn trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc.

– Sẽ có cán bộ quản lý thuế điện thoại hẹn, và đến doanh nghiệp kiểm tra:

1. Có treo bảng hiệu Công ty hay không

2. Có phòng làm việc có thiết bị làm việc

3. Có hợp đồng thuê nhà (mượn nhà hay không, lưu ý: hợp đồng trên 1 năm) Nếu Người đại diện pháp luật của Công ty có tên trong Sổ hộ khẩu hoặc KT3 của nơi đăng ký trụ sở thì không cần hợp đồng cho thuê hay mượn nhà.

Nếu đáp ứng đủ những điều kiện trên các bạn sẽ được phép mua Hóa đơn GTGT (theo phiếu kết trả kết quả).

Trình tự làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu khi doanh nghiệp mới thành lập
Rate this post
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng