Công việc của nhân viên kế toán thuế trong năm

0

Sinh viên ngành kế toán và nhiều bạn mới đi làm thường thắc mắc công việc của nhân viên kế toán thuế phải làm những gì? Bài viết sẽ mô tả các công việc của một nhân viên kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Yêu cầu cơ bản và quan trọng nhất của nhân viên kế toán thuế là phải am hiểu luật thuế hiện hành, thường xuyên cập nhật các luật thuế mới để làm đúng, làm đủ và kịp thời tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Ngoài ra, cần nắm vững các bước kê khai, lịch báo cáo các loại thuế.

1. Công việc đầu năm của kế toán thuế

– Kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm.

Hạn nộp tiền thuế môn bài là ngày 31/1. Nếu là công ty mới thành lập các bạn nhớ phải nộp tờ khai + tiền thuế môn bài vào NSNN.

Kế toán thuế cần nắm vững các bước kê khai, lịch báo cáo các loại thuế

– Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 12 hoặc quý IV của năm trước. (Nếu kê khai theo tháng thì hạn nộp là 20/1. Nếu theo quý thì là 30/1)

– Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước.

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm trước. Hạn nộp là 30/1.

2. Công việc hàng ngày của kế toán thuế

Tập hợp, xử lý và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán:

– Khi doanh nghiệp có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như mua bán hàng hóa… Thì công việc của kế toán thuế là phải thu thập tất cả các hóa đơn chứng từ có liên quan (đầu ra, đầu vào) để làm căn cứ cho việc kê khai thuế và hạch toán.

– Sau khi đã tập được các hóa đơn chứng từ liên quan thì kế toán thuế phải tiến hành xử lý và kiểm tra xem có hợp lý, hợp lệ, hợp pháp hay không?

– Trường hợp nếu phát hiện hóa đơn GTGT viết sai các bạn phải xử lý ngay.

– Cuối cùng là các bạn phải sắp xếp và lưu trữ hóa đơn chứng từ để đảm bảo không xảy ra việc rách nát, cháy hỏng…

Lưu ý, những chứng từ như: Phiếu thu, chi, nhập, xuất phải lưu trữ 5 năm. Những hóa đơn thông thường phải lưu trữ 10 năm. Để tiện lưu trữ số lượng lớn chứng từ này, hãy đề nghị với ông chủ của bạn đầu tư những chiếc tủ sắt văn phòng có độ bền lên tới hàng chục năm, giúp phòng làm việc gọn gàng, dễ tìm kiếm tài liệu cũng như giúp bạn yên tâm hơn trong việc bảo quản.

Công việc của nhân viên kế toán thuế trong năm

3. Công việc của kế toán thuế hàng tháng

– Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng).

Đối với những hóa đơn đầu ra thì tháng nào có phát sinh phải kê vào tháng đó. Kể từ ngày 1/1/2014 những hóa đơn đầu vào thì được kê khai tháng nào cũng được nhưng phải trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra.

– Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng (Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng).

– Lập tờ khai các loại thuế khác (nếu có).

– Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (Đối với những doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng).

– Hạn nộp tờ khai là ngày 20 của tháng sau.

Lưu ý: Nếu trong tháng có phát sinh số tiền thuế phải nộp thì hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế

4. Công việc kế toán thuế hàng quý

– Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế TNDN theo quý.

– Lập tờ khai thuế GTGT theo quý (Nếu doanh nghiệp bạn kê khai thuế GTGT theo quý)

– Lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo quý.

– Lập tờ khai thuế TNCN theo quý (Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý).

– Hạn nộp các tờ khai trên là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

5. Công việc kế toán thuế cuối năm

– Làm báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế quý 4.

– Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm.

– Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm.

– Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng cân đối Kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo tài chính; Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

Xem thêm:

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng