Tư vấn đối với Thủ tục hoàn thuế TNCN năm 2015

0

Đối với những người đã đóng thuế TNCN bị thừa trong năm 2015 thì tủ tục hoàn thuế sẽ được tiến hành như thế nào?

Kính chào luật sư! Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Trong năm 2015, tôi có thu nhập tiền lương từ hai công ty nên tôi thuộc đối tượng phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trong năm 2015 nhiều hơn số thuế phát sinh phải nộp. Tôi muốn được hoàn lại số thuế số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa thì tôi phả làm các thủ tục gì? Căn cứ pháp lý? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin mà anh cung cấp xin được tư vấn cho anh như sau:

Cơ sở pháp lý:

– Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Nếu bạn còn thắc mắc về việc những trường hợp nào được hoàn thuế thì có thể tham khảo bài viết Những đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Nội dung phân tích:

Khoản 2 Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC có quy định về việc xử lý đối với số thuế nộp thừa như sau:

“b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này.

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.” 

Như vậy, khi có số thuế nộp thừa, anh sẽ được bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo. Nếu quá 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh só tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì sau khi đã bù trừ tự động mà vẫn còn số tiền thuế nộp thừa thì anh sẽ được hoàn thuế.

Tư vấn đối với Thủ tục hoàn thuế TNCN năm 2015

Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC cũng quy định về việc hoàn thuế như sau:

“Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.”

Căn cứ vào những quy định nêu trên thì việc hoàn thuế phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Có số thuế nộp thừa tại thời điểm quyết toán thuế

– Có đề nghị hoàn thuế

– Có mã số thuế tại thời điểm hoàn thuế.

Về trình tự, thủ tục hoàn thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Theo đó, do anh tự mình quyết toán nếu có số thuế nộp thừa thì anh không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [45] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [47] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Xem thêm: Những nội dung cơ bản của Luật Thuế Thu nhập cá nhân

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng