Những đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

0

Theo Luật Thuế, có 9 đối tượng và trường hợp sẽ được hoàn thuế GTGT. Hoàn thuế Giá trị Gia tăng (GTGT). Hoàn thuế là việc ngân sách nhà nước hoàn lại tiền cho cá nhân, tổ chức số tiền thuế đã đóng trong trường hợp cá nhân, tổ chức đấy không thuộc diện phải nộp thuế. Hãy cùng tìm hiểu các đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT theo Thông tư 219/2013/TT-BTC. 

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nếu luỹ kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất 4 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Tham khảo thêm: Làm thế nào để đóng thuế ít mà không vi phạm pháp luật?

Thứ hai, cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 1 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.

Với trường hợp số thuế GTGT luỹ kế của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Những đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

Thứ ba, hoàn thuế đối với dự án đầu tư mới.

Thứ tư, đối tượng được hoàn thuế GTGT là cơ sở kinh doanh trong tháng hoặc trong quý có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Thứ năm, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sát nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Chương trình quảng cáo: Bạn đang có nhu cầu sắm mới một chiếc ghế làm việc tại nhà. Tham khảo các mẫu ghế làm việc văn phòng cao cấp, hiện đại của chúng tôi.

Thứ sáu, hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

Thứ bảy, đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi thanh toán đã có thuế GTGT.

Thứ tám, là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.

Thứ chín, cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan cón thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên.

 

 

 

 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng