Hướng dẫn kê khai thuế môn bài trực tuyến

0

Kê khai thuế môn bài qua mạng là việc làm quan trọng của bộ phận kế toán của bất kỳ cơ quan, doanh nghiệp nào hiện nay. Dưới đây là những bước hướng dẫn cụ thể:

1. Cách kê khai thuế môn bài trực tuyến

Bước 1: Truy cập nhantokhai.gdt.gov.vn. Đăng nhập tài khoản nộp thuế trực tuyến của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp chưa nộp tờ khai thuế môn bài 01/MBAI qua mạng, cần thực hiện đăng ký thêm tờ khai, bằng cách chọn ô “Tài khoản” rồi chọn “Đăng ký tờ khai”:

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài trực tuyến

Màn hình hiển thị danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng, chọn “Đăng ký thêm tờ khai” ở cuối màn hình:

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài trực tuyến

Màn hình hiển thị danh sách các tờ khai chưa đăng ký: Tìm chọn “01/MBAI- Tờ khai thuế môn bài”, tích vào ô vuông như hình dưới đây:

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài trực tuyến

Đến đây bạn đã đăng ký được tờ khai thuế môn bài cho doanh nghiệp của mình.

Bước 2: Để bắt đầu kê khai trực tuyến, chọn “ Kê khai trực tuyến”. Trong phần lập tờ khai thuế chọn “tờ khai thuế môn bài”

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài trực tuyến

Bước 3: Nhập dữ liệu tờ khai

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài trực tuyến

Lưu ý:

– Cột (5) – bậc môn bài: Mặc định hiển thị theo vốn đăng ký ở cột (4), không cho sửa.
+ Bậc 1: Trên 10 tỷ
+ Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ
+ Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ
+ Bậc 4: Dưới 2 tỷ

– Cột (6)- mức thuế môn bài: Tự động hiển thị theo bậc môn bài ở cột (5), cho sửa. Kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1 hoặc ½ mức hiển thị.
VD: Bậc 1 là 3 triệu thì giá trị sửa chỉ là 3 triệu hoặc 1,5 triệu.
+ Bậc 1: 3.000.000
+ Bậc 2: 2.000.000
+ Bậc 3: 1.500.000
+ Bậc 4: 1.000.000

Bước 4: Ký và nộp tờ khai:

Sau khi kê khai xong nội dung tờ khai, chọn nút “Hoàn thành kê khai”, ban sẽ nhìn thấy tờ khai thuế môn bài đã hoàn thiện. Để tiếp tục gửi tờ khai tới cơ quan thuế chọn “Ký và nộp tờ khai”.

Xem thêm: Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không?

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài trực tuyến

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài trực tuyến

2. Những lưu ý khi kê khai thuế môn bài

– Người nộp thuế mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng đầu năm 2015 thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm.

– Người nộp thuế mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm 2015 (Tức từ ngày 01 tháng 07 trở đi) thì thực hiện kê khai, nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

– Người nộp thuế có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế và mã số thuế thì phải nộp mức thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

– Trong trường hợp người nộp thuế đang hoạt động sản xuất kinh doanh có mức thuế môn bài phải nộp năm 2015 không có sự thay đổi so với năm 2014 thì người nộp thuế không phải nộp tờ khai thuế môn bài, mà chỉ phải nộp tiền thuế, hạn nộp là ngày 30/01 đầu năm tài chính.

– Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế (như thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư…) làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm 2015 thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI (Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính). Thời hạn kê khai chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

 

 

 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng