Trách nhiệm của đơn vị cung cấp chữ ký số

0

 

 

 

Ngày 20.12.2015, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 28/TT-NHNN quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.

 

Đối tượng áp dụng là các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN); các tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Kho bạc Nhà nước; tổ chức khác sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của NHNN trong các hoạt động giao dịch điện tử do NHNN tổ chức.

Cùng với các quy định mới về dịch vụ chứng thực chữ ký số, NHNN quy định chi tiết trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ này.

Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số có trách nhiệm cấp, gia hạn, tạm dừng, thu hồi, khôi phục chứng thư số và thay đổi cặp khóa cho thuê bao khi có yêu cầu; Quản lý, vận hành hệ thống trang thiết bị kỹ thuật cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của NHNN; Có phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của NHNN an toàn, liên tục; Lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của thuê bao phục vụ cho việc quản lý chứng thư số trong suốt thời gian chứng thư số có hiệu lực; Phân phối khóa và chứng thư số cho thuê bao…

Mời bạn tham khảo: Chính sách thuế năm 2016 đối với hộ kinh doanh.

Quy định cũng yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ phải đảm bảo kênh thông tin tiếp nhận yêu cầu tạm dừng, thu hồi chứng thư số hoạt động 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần; Lưu trữ thông tin liên quan đến hoạt động tạm dừng, thu hồi chứng thư số hoặc thay đổi cặp khóa chứng thư số trong thời gian ít nhất 05 năm kể từ thời điểm chứng thư số bị tạm dừng, thu hồi hoặc thay đổi cặp khóa.

Tổ chức cung cấp dịch vụ phải đảm bảo công bố danh sách các chứng thư số đang hoạt động, tạm dừng hoặc thu hồi; Cung cấp các thông tin về phần mềm, tài liệu hướng dẫn về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2016 và thay thế Thông tư 12/2011/TT-NHNN./.

 

 

 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng