Tiền thưởng Tết tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

0

Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật.

Hỏi: 

Tiền thưởng tết tôi được 17.161.000 đồng ,vậy phải đóng 746.000 đồng trong đó tôi được 2 suất miễn giảm gia cảnh (2 con nhỏ). Tôi thắc mắc thì công ty giải thích như sau:
Tôi được trừ 4 triệu + 3.2 triệu (2 suất giảm gia cảnh)
17.161 tr – 7.2 tr = 9.961 đồng, trong đó:
– 5tr x 5% = 250 000 đ
– 4.961tr x 10% = 496 000 đ
tổng tiền thuế = 746 000 đ
Vậy xin hỏi công ty tôi tính thế có đúng luật thuế thu nhập cá nhân không? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xem thêm: Thủ tục nộp thuế ở Việt Nam chậm nhất trong khu vực.

Trả lời:

Tiền thưởng tết của bạn là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, căn cứ vào điểm e, khoản 2, Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 quy định về thu nhập chịu thuế:

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội;
c) Tiền thù lao dưới các hình thức;
d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức;
đ) Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền;
e) Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ”.

– Cách tính thuế:
Các khoản giảm trừ gia cảnh: Căn cứ vào khoản 1, Điều 19, Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 về giảm trừ gia cảnh quy định:
“1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:
a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm);
b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.”
Vậy, số tiền bạn được giảm trừ là : 4 triệu + 1.6 triệu x 2 = 7.2 triệu
Thu nhập tính thuế = 17.161 triệu – 7.2 triệu = 9,961 triệu
Cách tính thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần:
5 triệu x 5% = 0.25 triệu hay 250000đ
4.961 x 10% = 0.4961 triệu hay 496100 đ
Tổng mức thuế phải chịu là 0.25 tr + 0.4961 = 0.7461 hay 746100 đ
Vậy, công ty của bạn đã tính thuế đúng luật thuế thu nhập cá nhân.

 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng