Quy định về thời gian giải quyết chế độ thai sản

0

Những đối tượng nào được hưởng chế độ thai sản? Hồ sơ và thời gian xét duyệt như thế nào? Đây luôn là những băn khoăn chung của lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm:

+) Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con.

+) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản.

Thời gian giải quyết chế độ thai sản :

Điều 117. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.
 
2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật này.

Quy định về thời gian giải quyết chế độ thai sản

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo như thông tin bạn cung cấp ở trên thì trường hợp của bạn đã đủ điều kiện nhận trợ cấp chế độ thai sản và nếu  không quyết toán bên tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm trả lời bằng văn bản sau 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

Đến nay bạn chưa nhận được hưởng chế độ thai sản thì bạn sẽ làm đơn khiếu nại lên cơ quan bảo hiểm xã hội ( nơi công ty bạn đóng bảo hiểm ) và yêu cầu họ trả lời rõ bằng văn bản lý do cho bạn.

Xem thêm:

Mức hưởng BHXH được tính như sau:

Điều 35 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng