Browsing: Tin tức

Quy định về thuế môn bài năm 2017 3

Quy định về thuế môn bài năm 2017

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào giấy phép kinh doanh của hộ gia đình và doanh nghiệp. Vào năm 2017 pháp luật đã có những quy định mới về thuế môn bài mà…

1 2 3 4 8