Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo - Facebook

Những điều cần lưu ý khi kê khai thuế GTGT đầu ra?

0

Cập nhật vào 17/01

Cần để ý câu chữ khi viết hóa đơn nếu không sẽ đang ở một mức thuế suất thấp bị bắt nâng lên một mức thuế rất cao là lưu ý đầu tiên khi kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra

Số thuế giá trị gia tăng đầu ra được tính bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT. Thuế GTGT ghi trên hóa đơn sẽ được tính bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất nhân với thuế suất GTGT của hàng hóa, dịch vụ.

Khi lập hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hoá đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc thù), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hoá đơn, chứng từ.

Số thuế giá trị gia tăng đầu ra được tính bằng tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn GTGT

Số thuế giá trị gia tăng đầu ra được tính bằng tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn GTGT

Xem thêm bài viết : 

Vì vậy khi kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra cần lưu ý: 

– Cần để ý câu chữ khi viết hóa đơn nếu không sẽ đang ở một mức thuế suất thấp bị bắt nâng lên một mức thuế rất cao. Ví dụ như ở một doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh vận tải trong thời kỳ được giảm thuế GTGT cho hoạt động vận tải từ 10% xuống còn 5%. Nếu hóa đơn ghi là dịch vụ vận tải thì sẽ được hưởng mức thuế suất 5% nhưng nếu ghi là cho thuê xe thì mức thuế suất lại là 10%.

– Cần chú ý đến quy định xuất hóa đơn. Nếu mặt hàng chịu thuế suất 0% thì ở phần thuế suất ghi rõ là 0% và phần tiền thuế ghi rõ là 0 đồng, chứ không gạch ngang. Gạch như thế có nghĩa là hàng hóa không chịu thuế và cơ quan thuế sẽ áp vào mức không chịu thuế.

– Một số mặt hàng có linh kiện kèm theo nhưng mức thuế suất của máy chính và linh kiện khác nhau, nên khi xuất hóa đơn phải chắc chắn được rằng linh kiện đó là một phần không thể tách rời của máy chính và chịu thuế suất cùng với máy chính, trường hợp không chứng minh được cần phải tách riêng hóa đơn ra để ghi theo đúng thuế suất.

Rà soát lại toàn bộ hóa đơn xuất ra mỗi tháng, để chắc chắn không bỏ sót hóa đơn nào

Rà soát lại toàn bộ hóa đơn xuất ra mỗi tháng, để chắc chắn không bỏ sót hóa đơn nào

– Doanh nghiệp trả lương cho người lao động bằng sản phẩm hàng hóa thành phẩm của mình, xuất hàng biếu tặng, làm từ thiện…. đều phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT. Cần thống kê khoản này và xuất hóa đơn bổ sung nếu chưa xuất để tránh bị phát hiện lúc quyết toán sẽ bị phạt + lãi phạt.

– Rà soát lại toàn bộ hóa đơn xuất ra mỗi tháng, để chắc chắn không bỏ sót hóa đơn nào, nếu bỏ sót ngay lập tức lập hóa đơn bổ sung, kê khai nộp thuế và nộp phạt sớm nhất có thể.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.