Đang xem

Tìm hiểu về trình tự kê khai thuế điện tử

Việc kê khai thuế điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt là bộ phận kế toán. Họ tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức đi lại. Cùng tìm hiểu về hình thức kê…

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012

Việc thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đã được quy định tại Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế…

1 2