Đang xem

Trách nhiệm của đơn vị cung cấp chữ ký số

Trách nhiệm của đơn vị cung cấp chữ ký số

      Ngày 20.12.2015, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 28/TT-NHNN quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân…

Dịch vụ chữ ký số trong lĩnh vực chứng khoán

Dịch vụ chữ ký số (digital signature) ngày nay có vài trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử, trong đó có lĩnh vực chứng khoán. Từ tháng 9.2010,  Ủy Ban…

Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ chữ ký số?

Thời đại công nghệ điện tử phát triển mạnh như hiện nay, chúng ta thường xuyên có những giao dịch thương mại điện tử, nhưng không có gì đảm bảo rằng những thông tin của bạn sẽ được bí mật,…