Browsing: Chia sẻ

Yêu cầu cần có đối với một gia sư môn Sinh 5

Yêu cầu cần có đối với một gia sư môn Sinh

Để giúp học sinh mình dạy kèm học tốt Sinh học thì yêu cầu người gia sư cần phải có tinh thần trách nhiệm, phương pháp dạy dễ hiểu và sự lắng nghe ý kiến học sinh. Hãy tham khảo…