Hướng dẫn làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty đơn giản và chính xác

0

Bạn đang muốn thay đổi địa chỉ công ty công ty? Nhưng chưa biết thủ tuc như thế nào chính xác. Vậy hãy làm theo hướng dẫn dưới đây nhé!

Thay đổi địa chỉ công ty với giấy phép kinh doanh ban cần tiến hành những thủ túc dưới đây:

Thủ tục với sở kế hoạch đầu tư:

Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ, Chứng từ sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Bản sao danh sách thành viên, Điều lệ đã sửa đổi của Công ty

Góc nội thất: Bạn đang muốn mua bàn chân sắt đẹp cho văn phòng? Nhưng chưa biết chọn mẫu bàn chân sắt nào? Nếu bạn quan tâm có thể tham khảo những mẫu bàn chân sắt 190 đẹp nhất năm 2017 tại đây để nhanh chóng tìm được bàn làm việc chân sắc đẹp và phù hợp nhất nhé!

Thủ tục với sở kế hoạch đầu tư là việc làm đầu tiên và quan trọng bạn cần làm khi muốn thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục với sở kế hoạch đầu tư là việc làm đầu tiên và quan trọng bạn cần làm khi muốn thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục với cơ quan thuế:

  1. a) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh:

Hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST, trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế thuộc Cục Thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ được gửi đến Cục Thuế để thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của người nộp thuế. Cục Thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh.

Trường hợp người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế quản lý thì hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ để gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi và Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến. Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 09-MST gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến và Cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.

  1. b) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh:

– Tại nơi người nộp thuế chuyển đi.

Hồ sơ khai gồm:

+ Thông báo chuyển địa điểm;

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc);

+ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai chuyển địa điểm của người nộp thuế, cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu 09-MST gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.

– Tại nơi người nộp thuế chuyển đến: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư… theo địa chỉ mới, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ là cách giúp bạn thay đổi địa chỉ công ty đơn giản và chính xác nhất

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ là cách giúp bạn thay đổi địa chỉ công ty đơn giản và chính xác nhất

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó);

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư… do cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đến cấp.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp trước đó.

Xem thêm: Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới năm 2017

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng