Văn bản pháp luật thuế

Nắm rõ quy trình báo cáo các trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT để xử lý kịp thời gian quy định đồng thời hạn chế các hậu quả về sau.
Thuế môn bài là loại thuế nộp theo năm. Địa điểm nộp thuế môn bài là thắc mắc của rất nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay, thì việc quyết toán và hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
“Tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán phải thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật. Người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo…
Với rất nhiều qui định mới về pháp luật liên quan đến hoạt động kế toán, thuế của doanh nghiệp trong năm 2014, chúng tôi đã nghiên cứu và tập hợp thành một số lưu ý về pháp luật thuế đối với các doanh nghiệp như sau:
Nghị định của chính phủ số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Thông tư hướng dẫn nghị định số 60/2012/NĐ-CP Ngày 30/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gõ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.
Thông tư số 18/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của…
Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ - CP ngày 27/12/2011 của chính…
Thông tư số 130/2008/TT - BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của…

Bài đọc nhiều

Liên kết tài trợ

 

Nội thất tủ bếp đẹp: noithattubep.com.vn

Web truyện: http://thichdoctruyen.com/the-loai/ngon-tinh

In ấn chuyên nghiệp: Xưởng In Sơn Nguyên

Kết quả XSMB hôm nay

Cách sử dụng và uống nghệ nano hiệu quả nhất