Giới thiệu về chúng tôi

0

Công ty Cổ phần Hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư Hà Nội là đại lý của Seatech, Thái Sơn, CK, FPT… Chúng tôi cam kết đưa đến cho doanh nghiệp dịch vụ thuế, dịch vụ hải quan và nhiều dịch vụ khác tiện ích nhất.

Giới thiệu về chúng tôi
Thuế là một ngành quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào bởi đây là nguồn thu ngân sách cho đất nước. Thuế điện tử giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính về thuế, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, bảo mật và nhanh chóng. Chiến lược cải cách hệ thống thuế của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung, tiến tới 100% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuế điện tử 70% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ mà cơ quan Thuế cung cấp; tỷ lệ tờ khai thuế.
Công ty Cổ phần Hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư HN là đại lý của Seatech, Thái Sơn, CK, FPT… Chúng tôi cam kết đưa đến cho doanh nghiệp dịch vụ thuế, dịch vụ hải quan và nhiều dịch vụ khác tiện ích nhất.

Giới thiệu về chúng tôi
Rate this post
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng