Đang xem

Dịch vụ chữ ký số

Chứng thực chữ ký số là dịch vụ được sử dụng trong các giao dịch điện tử nhằm xác định danh tính của người ký, đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của các giao dịch điện…

Phần mềm tự in hóa đơn – DSOFT_INM

Phần mềm tự in hóa đơn DSOFT_INM được Tổng Cục Thuế kiểm nghiệm, phê duyệt và cho phép DTH cung cấp phần mềm tự in hóa đơn trên thị trường.